KSR Lighting KSRSF322 | Navara SF Plain Rim Satin Chrome | Denmans