KSR Lighting KSRSF321 | Navara SF Plain Rim Chrome | Denmans