KSR Lighting KSRSF323 | KSR KSRSF323 Navara SF Plain Rim Mat Black | Denmans