Zappi ZAPPI222TW | Zappi ZAPPI222TW 22kW ecosmart 3ph EV Charger T2 Tethered White | Denmans